New Document
Photo Gallery
ทัศนศึกษาภาคตะวันออก(16)(2013-03-12)
เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา เป็นการเปิดหูเปิดตาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่น้อง และครูอาจารย์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับความรู้อย่างเต็มที่
งานป๋าเวณียี่เป็ง วันเป็งพุธ(16)(2012-11-28)
เป็นการจัดงานลอยกระทงของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย มีทั้งการประกวดโคมลอย ประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การแต่งกายย้อนยุค และประกวดนางนพมาศ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสวยงามตามแบบไทย
ค่ายวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ 55(6)(2013-03-23)
ค่ายวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ 2555
การจัดงานปัจฉิมนักศึกษา รหัสนักศึกษา 51(39)(2013-02-01)
สาขาวิชา ได้จัดงานปัจฉิมนักศึกษา รหัสนักศึกษา 51

Photo Gallery ® Language Centre Lampang Rajabhat University